SEURAKUNTAMME

Seurakuntaa johtaa vanhimmisto, johon tällä hetkellä kuuluu viisi vanhimmistoveljeä. Seurakuntaa yhteiskuntaan päin edustaa kannatusyhdistys, jonka kautta hoidetaan taloudelliset asiat. Seurakunnan jäsenyyden ehtona on uskoontulo ja uskovien kaste. Pyrimme alkuseurakunnan mallin mukaiseen organisaatioon ja toimintaan.

Seurakuntamme näkynä on evankeliointi, jota teemme paikallisesti ja myös tukemalla lähetystyötä maamme rajojen ulkopuolella.

Uskomme yhteen Jumalaan, Isään ja Poikaan ja Pyhään Henkeen. Jeesus Kristus kuoli koko maailman syntien sovitukseksi. Vastaanottamalla Jeesuksen henkilökohtaisena Vapahtajana ja Herrana ihminen uudestisyntyy sisäisen ihmisensä puolesta saaden syntinsä anteeksi ja tullen osalliseksi iankaikkisesta elämästä.

Opetamme uskoontulleita ihmisiä ottamaan uskovien upotuskasteen, etsimään Pyhän Hengen kastetta eli Pyhällä Hengellä täyttymistä sekä kilvoittelemaan uskontiellä.

Myös sellaiset Pyhän Hengen armolahjat kuten kielillä puhuminen, profetoiminen ja sairaiden parantaminen rukouksen avulla ovat meille tärkeitä.

Meille Jumalan Sana on elintärkeä ja pyrimme Jumalan armon avulla elämään Uuden Testamentin opetuksen mukaista käytännön elämää. Tämä koskee mm. avioliiton pyhyyttä, rehellisyyttä ja seurakuntaelämää. Tärkeänä pidetään sydämen asennetta, jota tulisi hallita tasapuolisesti armo ja totuus. Pidämme vuoden 1933/38 kirkkoraamattua tarkempana kuin uutta vuoden 1992 kirkkoraamattua. Käytössämme on pää-asiassa Raamattu Kansalle vuoden 2012  käännös. 

Uskomme iloiseen, mutta vakaaseen kristillisyyteen. Emme pyri olemaan ilmeeltämme vanhoillisia, vaan sovellamme seurakuntatyössä ajanmukaisia työmuotoja, mikäli ne eivät sodi Raamattua vastaan tai aiheuta hajaannusta uskovien kesken.