Eino Niemi: Oli tehtävä valinta (L)

"Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä." (Joh. 6:44) Nämä Jeesuksen sanat toteutuivat Einon elämässä. Einon oli kuitenkin tehtävä oma ratkaisunsa suhteessa Jeesukseen.

Alla on kaksi pdf tiedostoa, joista ensimmäisessä (Uskoontulotodistus.pdf) Eino kertoo omasta uskonratkaisustaan. Jälkimmäisessä tiedostossa (Kriisi uskoontulon jälkeen.pdf) Eino kertoo siitä, miten Jeesuksen merkitys kirkastui hänelle uskoontulon jälkeen.