Elämä on ihme!

”Minä kiitän sinua siitä, että olen tehty ylen ihmeellisesti; ihmeelliset ovat sinun tekosi, sen minun sieluni kyllä tietää. Minun luuni eivät olleet sinulta salatut, kun minut salassa valmistettiin, kun minut taiten tehtiin maan syvyyksissä. Sinun silmäsi näkivät minut jo idussani. Minun päiväni olivat määrätyt ja kirjoitetut kaikki sinun kirjaasi, ennenkuin ainoakaan niistä oli tullut. Mutta kuinka kalliit ovat minulle sinun ajatuksesi, Jumala, kuinka suuri on niitten luku! Jos minä tahtoisin ne lukea, olisi niitä enemmän kuin hiekan jyväsiä. -Minä herään ja olen vielä sinun tykönäsi.” (Psalmi 139: 14-18)

Alussa kolmiyhteisellä Jumalalla oli idea: ”Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme.” Jumala totesi idean hyväksi ja päätti toteuttaa sen: ”Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.” Katsellessaan kaikkea, mitä Hän oli tehnyt, Jumala totesi: ”Ja katso, se oli sangen hyvää.”(ks. 1. Moos. 1:26-31)

Myös ihminen voi luoda asioita. Meille tulee ideoita, hyviä ja huonoja. Jotkut ideat ovat toteuttamiskelpoisia, toiset eivät. Joskus idea kyllä on hyvä, mutta toteutus huono. Kaikesta huolimatta ihminen on kyennyt Jumalan antamia lahjoja hyödyntäen luomaan paljon hyvää, kaunista ja käyttökelpoista. Valitettavasti Jumalan antamia lahjoja on käytetty myös monenlaisen pahan, ruman ja turhan asian luomiseen.

Vaikka Jumala on antanut ihmiselle paljon lahjoja ja ihminen voi luoda asioita, parhaimmatkaan tiedemiehet eivät kykene luomaan elämää. Vain Jumala, joka itse on Elämä, voi antaa elämän: ”Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu.” (1. Moos. 2:7)

Jumala on ilmoittanut itsensä Raamatun Sanassa ja teoissaan. Samoin kuin ihmisen tekoja tarkastelemalla, me opimme jotain ihmisestä, Jumalan tekoja tarkastelemalla, me opimme jotain Luojastamme. Ihmeistä suurin, ELÄMÄ itse, puhuu meille Elämän antajasta, Jumalasta.

Vihreä ruoho, joka työntyy karun asvaltin lohkeamasta julistaa meille: Elä sittenkin!
Karun kallion päällä kasvava käppyräinen koivu julistaa meille: Elä rohkeasti!
Kevään ensimmäinen leskenlehti julistaa meille: Elämä voittaa!
Pieni lapsi, annettu käsiimme, vaalittavaksi ja varjeltavaksi, julistaa meille: Elämä on  arvokas ja tärkeä.

Vaali Jumalan antamaa elämää,
sekä omaasi että toisten.


- Juuso Leivonniemi